2.1.2016

Kontrolní hlášení DPH

Od 1.1.2016 je každý plátce DPH povinen podávat správci daně tzv. „kontrolní hlášení DPH“, které má přesně zákonem stanovenou strukturu a obsah, který je mnohem komplexnější než doposud a je rozklíčován až na jednotlivé daňové doklady a firmy. Navíc jej lze odesílat pouze ve formátu XML pomocí prostředků elektronické komunikace např. za využití kvalifikovaného elektronického podpisu.

Každá právnická osoba je povinna jej podávat každý měsíc do 25. dne následujícího měsíce a fyzická osoba jej také podává každý měsíc, pokud je měsíční plátce DPH. Pouze u fyzické osoby je možné kontrolní hlášení k DPH podávat jednou za kalendářní čtvrtletí, pokud je čtvrtletní plátce DPH. Nutno upozornit, že toto hlášení nenahrazuje přiznání k DPH, jak se můžete v některých zdrojích mylně dočíst!

Nejvíce nepříjemné jsou pro plátce DPH vysoké pokuty do výše až 50.000 Kč, v extrémních případech až do výše 500.000 Kč, pokud nedodrží termíny nebo budou v hlášení neúplné či chybné informace a do 5 kalendářních dnu je neopraví.

Všem našim klientům kontrolní hlášení DPH posíláme na finanční úřad v zákonných termínech s náležitým obsahem a ve správném formátu. Dokonce jsme schopni zajistit, že Vám nenaroste administrativní zátěž. Naši klienti de facto zavedení kontrolního hlášení DPH nijak nepocítí, protože se o něj kompletně postaráme za Vás!

Staňte se také našimi klienty a zbavte se povinností, které Vám podnikání ve stále složitějším labyrintu právních předpisů pouze komplikují.